Монетоброяч за монети в обръщение в България

Броене и сортиране на 1, 2, 5, 10, 20, 50 стотинки, 1 лев, 2 лева.

Монетоброячна машина
Брояч на стотинки изброява и сортира монетите.

Цена: 348.00 лв, автоматично спира работа при отброяване от десет до триста броя, според вашия избор в зависимост от това как сте я настроили. Скорост двеста и шестнадесет монети в минута. Докладва след броенето от кои монети по колко броя. Машината е с тегло три и половина килограма.

Монетоброячна машина за евро монети

Изброява и сортира от 0.01, 0.02, 0.05, 0.10, 0.20, 0.50, 1 и 2 евро.

Машина броене монети
Професионална машинка за изброяване на евро монети.

Цена 348.00лв, техническите данни и спецификация на машината са идентични с предходната представена по-горе, просто работи само с евро валута.

Онлайн магазин машини за евро монети и стотинки

Гаранционния срок и на двата модела машинки е шест месеца.

София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Добрич, Сливен, Шумен, Перник, Пазарджик, Ямбол, Хасково и цяла България.

Цените на машините са с включен данък добавена стойност.