Горелка

Висока е 19 см.

Уреда е предназначена да работи с газ, употребява се за приготвянето на:


София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Добрич, Сливен, Шумен, Перник, Пазарджик, Ямбол, Хасково, и навсякъде в България.